Categorieën
verwijzingen

Buitenlandse promovendus verdient bescherming

Nederlandse promovendi werken veelal niet onder aanvaardbare arbeidsvoorwaarden en voor promovendi uit het buitenland is de situatie vaak nog erger. In dit vandaag verschenen artikel in het Onderwijsblad doen wij voorstellen voor betere bescherming van deze sandwichpromovendi.