Categorieën
verwijzingen

Bereik je iedereen met sociale media?

Welke overwegingen maken gemeenten bij hun keuze voor online communicatie? Uit mijn onderzoek blijkt dat Nederlandse gemeenten relatief snel kiezen voor Twitter, op grotere afstand gevolgd door websites en YouTube. Praktische toepasbaarheid, financiën en de tijdgeest spelen hierbij een rol. Maar er is meer nodig om publieke waarde te creëren. In dit vandaag op iBestuur verschenen artikel doe ik een paar suggesties.