Categorieën
artikelen

Werken en leren: De uitdaging voor vrouwelijke componisten in spe (#3)

Photo by Tima Miroshnichenko on Pexels.com

Klik hierna voor eerdere delen van deze blogserie: #1 | #2

De inzichten in deze serie zijn ontleend aan een publicatie uit 2018 in het British Journal of Music Education, “Creating a career as a woman composer: Implications for music in higher education”, geschreven door Dawn Bennett, Sally Macarthur, Cat Hope, Talisha Goh en Sophie Hennekam.

We bespreken nu de opvattingen van componisten over leren en ontwikkeling. De studie werd uitgevoerd bij een groep hoogopgeleide componisten, waarvan 94% een bachelordiploma op zak had en 79% een masterdiploma. Zij beoordeelden de doeltreffendheid van hun opleiding met een 5,6 uit 10. Hadden ze ook verbetersuggesties? Gelukkig wel, maar liefst zes. En die worden in dit artikel uit de doeken gedaan.

Uit het onderzoek kwamen zes aanbevelingen voor verbetering op het gebied van muziekcompositie naar voren. De eerste aanbeveling was om de vaardigheden van studenten in meerdere genres te ontwikkelen en hen aan te moedigen te experimenteren en risico’s te nemen.

Ten tweede werd voorgesteld meer aandacht te besteden aan muziek van vrouwelijke componisten en de invloed van gender op een muzikale carrière.

De derde aanbeveling was om diverser repertoire te introduceren, inclusief muziek van buiten de westerse canon.

Ten vierde zouden studenten de realiteit van de muziekindustrie moeten leren kennen, inclusief zakelijke vaardigheden, nieuwe technologieën en grondbeginselen van het muziekrecht.

De vijfde aanbeveling was om studenten toegang te bieden tot musici, inclusief professionele ensembles, en gesimuleerde beroepssituaties.

Ten slotte werd aanbevolen een ondersteunende omgeving te creëren die ruimte biedt voor vragen aan uitvoerders en feedback over alternatieve (compositorische) ideeën.

De studie toonde aan dat componisten aanvankelijk gaten in hun kennis en vaardigheden ervoeren, die ze opvulden in het informele circuit: tijdens festivals, workshops, enzovoorts. De noodzaak van continu leren werd benadrukt door de meest gevestigde componisten die het belang van die lerende mentaliteit benadrukten.

Het onderzoek wees ook op het belang van vrouwelijke rolmodellen en mentoren, en op de ondervertegenwoordiging van vrouwen in muziekacademies en -ensembles. Gendervooroordelen zijn real, ook in de muziek. Bovendien zijn de meeste evenementen eerder gericht op competitie dan op samenwerking, wat vaak resulteert in een ongelijk speelveld voor vrouwelijke componisten.

Verder werd opgemerkt dat het opbouwen van een succesvolle carrière als componist tijd en toewijding vergt. Het opbouwen van een solide oeuvre en een netwerk kost tijd, en er is de facto weinig tot geen werkzekerheid.