Categorieën
ONDERKAST RECORDS

Hoe werken vrouwelijke componisten? (#7)

Algerian Abstract by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC-BY 2.0

Eerdere delen van deze blogserie over vrouwelijke componisten: #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6

De inzichten in dit artikel zijn ontleend aan een publicatie uit 2018 in het International Journal of Arts Management, “An international perspective on managing career as a woman composer”, geschreven door Sophie Hennekam, Dawn Bennett, Sally Macarthur, Cat Hope en Talisha Goh.

Luciano Berio zei het al in 1997: “muziek is geen solitaire handeling… Het weefsel van de muziek heeft overal zijn wortels”. Desondanks wordt componeren vaak gekenschetst als een solitaire activiteit. Recent onderzoek suggereert opnieuw dat relaties met uitvoerders cruciaal zijn voor het succes van componisten in hun carrière. Opdrachten waren vaak het resultaat van reputatie of mond-op-mondreclame, en bijna de helft van de respondenten componeerde één of twee keer per jaar voor hun eigen ensembles.

De bevindingen suggereren dat musici niet simpelweg ontvangers en uitvoerders van een partituur zijn, maar actieve actoren met wie componisten een ‘symbiotische relatie’ hebben. Wederzijds vertrouwen, begrip, effectieve communicatie en regelmatige feedback waren allemaal cruciale elementen van die relatie.

De respondenten benadrukten het belang van netwerken en connecties en legden een verband met iemands sociaal kapitaal. Componisten vertrouwden vaak op aanbevelingen van mensen die ze persoonlijk kenden of met wie ze in het verleden hadden samengewerkt. De respondenten waren zich bewust van de competitieve aard van de sector en gaven blijk van vastberadenheid, veerkracht en de bereidheid om meerdere kansen te grijpen. Desondanks bleek een gebrek aan zelfvertrouwen in verschillende gevallen een belemmering te zijn.

De relatie met uitvoerende kunstenaars was redelijk stabiel in alle muziekgenres, maar werd beïnvloed door persoonlijkheid en samenwerkingsstijl. Het belang van deze relatie werd vaak omschreven als een proces van wederzijdse uitwisseling. Respondenten zeiden dat ze vaak vertrouwden op dirigenten en musici om hun werk onder de mensen te brengen en feedback te geven over bijvoorbeeld de speelbaarheid.