Categorieën
ONDERKAST RECORDS

Arrangeur ben je niet, dat word je

Photo by Alena Darmel on Pexels.com

Wie verzint toch die ongelooflijke voicing, die pakkende tegenstem en die waanzinnige orkestspecial? Vragen die niet bij iedere luisteraar op zullen komen bij de eerste beluistering van een nieuw nummer. Het antwoord (‘de arrangeur’) interesseert zo mogelijk nog minder mensen.

En dat is niet erg, want er zijn maar weinig arrangeurs die graag in de schijnwerpers staan. Maar misschien wil je het toch wel graag gaan doen. In deze blogpost doe ik een paar ideeën en gedachten uit de doeken die ik heb over het arrangeervak: de beroepsgroep, slaagkansen, en valkuilen. Dit alles puur op basis van eigen waarnemingen.

Categorieën
ONDERKAST RECORDS

Hoe houden vrouwelijke componisten hun compositiepraktijk in stand? (#9, slot)

Clouds along the Great Australian Bight by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC-BY 2.0

Eerdere delen van deze blogserie over vrouwelijke componisten: #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8

De inzichten in dit artikel zijn ontleend aan een publicatie uit 2018 in het International Journal of Arts Management, “An international perspective on managing career as a woman composer”, geschreven door Sophie Hennekam, Dawn Bennett, Sally Macarthur, Cat Hope en Talisha Goh.

Naast het feit dat vrouwelijke componisten weinig inkomsten uit hun compositiewerk genereren, moeten zij vaak meerdere banen binnen en buiten hun eigen werkveld combineren. Slechts 35% van de respondenten in recent onderzoek onder vrouwelijke componisten beschreef zichzelf als ‘fulltime componist’. De meest genoemde nevenactiviteiten waren lesgeven, lezingen geven, het leiden van een schoolband of koor en administratief werk.

Categorieën
ONDERKAST RECORDS

Hoe vergaren vrouwelijke componisten bekendheid? (#8)

Algerian Abstract by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC-BY 2.0

Eerdere delen van deze blogserie over vrouwelijke componisten: #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7

De inzichten in dit artikel zijn ontleend aan een publicatie uit 2018 in het International Journal of Arts Management, “An international perspective on managing career as a woman composer”, geschreven door Sophie Hennekam, Dawn Bennett, Sally Macarthur, Cat Hope en Talisha Goh.

In de wereld van de klassieke muziek moeten vrouwelijke componisten altijd nét wat meer strijd leveren om hun werk erkend en uitgevoerd te krijgen. In deze serie gaat het al een paar weken over een paar interessante recente studies die naar dit onderwerp zijn gedaan. Vandaag hoe vrouwelijke componisten hun reputatie opbouwen.

Categorieën
ONDERKAST RECORDS

Hoe werken vrouwelijke componisten? (#7)

Algerian Abstract by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC-BY 2.0

Eerdere delen van deze blogserie over vrouwelijke componisten: #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6

De inzichten in dit artikel zijn ontleend aan een publicatie uit 2018 in het International Journal of Arts Management, “An international perspective on managing career as a woman composer”, geschreven door Sophie Hennekam, Dawn Bennett, Sally Macarthur, Cat Hope en Talisha Goh.

Luciano Berio zei het al in 1997: “muziek is geen solitaire handeling… Het weefsel van de muziek heeft overal zijn wortels”. Desondanks wordt componeren vaak gekenschetst als een solitaire activiteit. Recent onderzoek suggereert opnieuw dat relaties met uitvoerders cruciaal zijn voor het succes van componisten in hun carrière. Opdrachten waren vaak het resultaat van reputatie of mond-op-mondreclame, en bijna de helft van de respondenten componeerde één of twee keer per jaar voor hun eigen ensembles.

Categorieën
ONDERKAST RECORDS

Hoe vestigen vrouwelijke componisten hun naam? (#6)

Algerian Abstract by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC-BY 2.0

Eerdere delen van deze blogserie over vrouwelijke componisten: #1 | #2 | #3 | #4 | #5

De inzichten in dit artikel zijn ontleend aan een publicatie uit 2018 in het International Journal of Arts Management, “An international perspective on managing career as a woman composer”, geschreven door Sophie Hennekam, Dawn Bennett, Sally Macarthur, Cat Hope en Talisha Goh.

Iedereen weet dat doorbreken als componist geen sinecure is. Recent onderzoek werpt licht op de barrières waarmee specifiek vrouwelijke componisten te maken krijgen wanneer ze hun naam proberen te vestigen. Hierbij kwam het belang van netwerken en connecties, die dan weer in verband worden gebracht met iemands sociaal kapitaal. En het bevestigt wat we eigenlijk al heel lang weten: elk verhaal van doorbreken is een verhaal van via-via-via.