Categorieën
verwijzingen

Informal experimentation, centralization, or distribution? Assessing technological, organizational and contextual factors for social media institutionalization processes in Dutch municipalities

Given the various benefits of social media for governments, municipalities are increasingly attempting to institutionalize their use of social media. This article looks at the use of middleware that is observed on municipal Twitter accounts in Dutch municipalities in 2018 and 2021 (N= 724), which provide a set of APIs that specify input and output modalities. It is observed that the use of subscription-based customer relationship management (CRM) tools, developed mostly in a corporate context, has grown considerably, with an uptake of 89.0% of Dutch municipalities in 2021, whereas the use of free CRM tools appears to be declining. Middleware were studied and linked to three models of social media institutionalization (informal experimentation, centralization, and distribution). Municipalities in the informal experimentation model were observed to have smaller population sizes and generally had fewer IT professionals in their constituencies. Larger municipalities with more IT professionals were mostly observed to have a centralized model of institutionalization. Although municipalities with a distributed institutionalization model were larger, they were generally less urbanized. Finally, more technologically advanced municipalities were only observed to make more use of the distributed model.

Vandaag werd een artikel van mijn hand gepubliceerd in het internationale tijdschrift Information Polity. Je vindt het artikel (open access) via deze link.

Categorieën
verwijzingen

Van Raad naar College: de opkomst van lokale partijen in het gemeentebestuur

Lokale partijen verwerven steeds meer zetels in gemeenteraden en ook weten zij deze raadszetels steeds vaker ‘om te zetten’ naar wethouderszetels. Raymond Gradus, Tjerk Budding, Bram Faber en Stijn Klarenbeek laten de opkomst van lokale partijen zien aan de hand van verkiezingsdata van alle verkiezingsjaren tussen 1998 en 2022.Het kengetal dat het aantal wethouders in verhouding tot het aantal raadszetels aangeeft, is voor deze groep in 2022 gestegen naar bijna één.

Dit artikel waar ik aan meeschreef is verschenen op Me Judice.

Categorieën
verwijzingen

Creëert digitalisering publieke waarde? Kansen en verschillen bij gemeenten

Dit artikel van mijn hand is verschenen in TPC. Tijdschrift voor public governance audit & control.

Categorieën
verwijzingen

Het recyclen van matrassen is matig kosteneffectief

Gebruikte matrassen worden steeds vaker gescheiden ingezameld en gerecycled, wat een lagere CO2-uitstoot kent. Toch lijkt dit niet altijd verstandig omdat het recyclen van matrassen relatief duur is.

Vandaag verscheen het artikel ‘Het recyclen van matrassen is matig kosteneffectief’ in ESB. Het artikel is hier te lezen.

Categorieën
verwijzingen

Bereik je iedereen met sociale media?

Welke overwegingen maken gemeenten bij hun keuze voor online communicatie? Uit mijn onderzoek blijkt dat Nederlandse gemeenten relatief snel kiezen voor Twitter, op grotere afstand gevolgd door websites en YouTube. Praktische toepasbaarheid, financiën en de tijdgeest spelen hierbij een rol. Maar er is meer nodig om publieke waarde te creëren. In dit vandaag op iBestuur verschenen artikel doe ik een paar suggesties.