Categorieën
verwijzingen

Wie wordt er bereikt? Een onderzoek naar het gebruik van sociale media in Nederlandse gemeenten

Met het toenemende gebruik van sociale media en het bevorderen van burgerparticipatie is het belangrijk om als gemeente inzichtelijk te krijgen welk deel van de bevolking precies bereikt wordt. Het blijkt dat er variatie is in wie er wordt bereikt, en welke onderwerpen mensen meer of minder aangaan.

Vandaag werd dit artikel gepubliceerd op Platform Overheid. Het is hier te lezen.

Categorieën
verwijzingen

Bereik je iedereen met sociale media?

Een gemeente moet haar dienstverlening zo inrichten dat alle inwoners er gebruik van kunnen maken. Het is de kunst om daarbij goed aan te sluiten bij de wensen en verwachtingen van inwoners. Maar met welke inwoners precies? Samen met anderen deed ik voor dit vandaag op iBestuur verschenen artikel onderzoek naar de waarde van sociale media in relatie tot de dienstverlening van gemeenten.

Categorieën
verwijzingen

Wie bereikt de overheid met sociale media? Een onderzoek naar het gebruik van sociale media in de interactie tussen gemeente en burgers

Met de NL DIGIbeter Agenda Digitale overheid zet het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in op een bijdrage aan de innovatie binnen de publieke sector op het gebied van ICT‐ontwikkelingen. Een van de speerpunten in deze agenda is: toegankelijk en begrijpelijk, en voor iedereen. Dat wil zeggen dat alle burgers gebruik moeten kunnen maken van diensten van de overheid en dat ernaar gestreefd wordt om deze diensten zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen, verwachtingen en praktijksituaties van burgers en ondernemers.

Met name binnen lokale overheden is een ontwikkeling zichtbaar waarbij steeds meer gebruik wordt gemaakt van digitale hulpmiddelen om burgers te bereiken en te betrekken. Een voorbeeld hiervan is sociale media, een verzamelnaam voor online platforms waarin gebruikers op kunnen reageren (waaronder Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn). Sociale media worden vaak gezien als een middel om te informeren, om de participatie van burgers te vergroten alsmede om burgers te betrekken bij overheidsvraagstukken. Hierbij kan echter de vraag worden gesteld welke burgers (‘wie’) er bereikt worden met sociale media. Het gebruik van sociale media geeft de kans om burgers actief te betrekken door hen de gelegenheid te geven te reageren op berichten en deze reacties in aanmerking te nemen bij het verder vormgeven en uitwerken van gemeentelijk beleid. Het is dan wel van cruciaal belang om een goed beeld te hebben over degene die bereikt worden.

In deze rapportage wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het gebruik van sociale media binnen Nederlandse gemeenten. In het bijzonder wordt er onderzocht wie er bereikt wordt via verschillende socialemediaplatforms.

Categorieën
verwijzingen

Het venijn in de staart

Vandaag verscheen het artikel Het venijn in de staart in de Vawo Visie. Je kunt het artikel hier lezen.

Categorieën
verwijzingen

Nana

Deze maand verscheen het prachtige album Nana bij het Amsterdamse label 7 Mountain Records. Ik verzorgde de liner notes.

Bestel het album hier.